Ezer Székely Leány Napja 2018

Időpont: 2018.07.07.

Egy nép ereje asszonyaiban látható, jövőjét leányaiban lehet megmérni. Tudták ezt azok, akik egykoron ezer székely leányt hívtak el Csíksomlyóra. Júliusra Csíkba is beköszön a nyár, vadvirágoktól színesek a rétek, dombok. Boruljon hát nyárba a lélek is. Ezer székely leányok, asszonyok, jöjjetek, hozzátok az aprónépet, jöjjetek ti is, férfiak, legények: gyűljünk össze július 7-én, szombaton a csíksomlyói Nyeregben, mutassuk meg erőnket, jövőnket az összetartozás, a hagyománytisztelet és a hit e legnagyobb székelyföldi ünnepén. Kezdjük az ünnepet már július 6-án, pénteken a Székely Népviselet Napjával. Öltsük magunkra legszebb viseleteinket. Utcán és munkahelyen, mindenhol tündököljön székely népviselet kerek e világon, ahol székelyek élnek. Lássa a világ az együvé tartozást! A szervezők szeretettel várnak mindannyiatokat e nagy ünnepünkre.

Csíksomlyói Nyereg, Csíkszereda

Az esemény seregszemlével kezdődik, Csíkszereda főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező, néptáncukat, népzenéjüket és népdalaikat magukkal hozó hagyományőrző csoportok. A szentmisét követi a népviselet a népdal és a néptánc több órás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-Oltár színpadon.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA

 • 8:30–9:00 - Gyülekező a város bejáratainál: Szentlélek utca, Brassói út, Nagyrét utca, majd ünnepélyes felvonulás a Szabadság térre
 • 9:30–10:00 - Megnyitó, közös tánc, ünnepélyes felvonulás Csíksomlyóra
 • 11:00 - Ünnepi szentmise
 • 10:00–18:00 - Kézműves kiállítás és vásár, mesterségbemutató
 • 13:00 - Ünnepi beszédek, résztvevők üdvözlése
 • 13:00–16:00 - Népviseletmustra
 • 13:30 - Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – I. rész
 • 15:00 óra - A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása
 • 15:40 - Közös játék és tánc
 • 16:10 - Közös fotó készítése
 • 16:40 - Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – II. rész
 • 17:10 - Népviseletmustra-kiértékelés és a legnépesebb település díjazása
 • 17:40 - Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – III. rész

A rendezvény ideje alatt népviselet - kiállítás és gyermekjátékok színesítik a programot.

WEÖRES 100 – A megmozdult szótár

Kiállításmegnyitó: 2018. január 22., hétfő, 18.00 óra / Csíki Székely Múzeum 

Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából , 2013-ban olyan kiállítást hozott létre a Petőfi Irodalmi Múzeum, amely az irodalmi kiállításokra jellemző hagyományos elemeket a legmodernebb multimédiás, interaktív nyelvi játékokkal ötvözi. A páratlanul izgalmas anyagot január 23-tól láthatja a a csíki közönség.

Csíksomlyói búcsú

A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja! Nagy a felelősségünk, nagy a felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik egymást a szülők. Megtanulja a rokoni kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít el. Majd következik az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a keresztény ember többletet akar adni a gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli alapokat, elküldi hittanórára, vagyis továbbadja,

 

A pünkösdi zarándoklat liturgikus programja

 • Május 18-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.
 • Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.
  A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom oltárhoz, ahol az ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik.
  A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz.
 • Május 20-án, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.
 • Május 21-én, hétfőn pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

Az ünnepi búcsús szentmise szónoka

Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018-as ünnepi búcsús szentmise szónoka.