Az épület eredeti rendeltetése: római katolikus tanintézet. Az 1780-1782 között elkészült épületben 1911-ig működött a csíksomlyói római katolikus gimnázium.