Blog - Lélekmentés – Átadták a Csángó Kollégiumot

„Pontosan tudom, milyen közösségteremtő ereje lehet egy kollégiumnak és milyen életre szóló barátságokat tud adni. Ma nem akármilyen kollégiumot, vagy ahogy Erdélyben mondják, bentlakást avatunk, hanem egy csángó kollégiumot itt, Székelyföld szívében” – emelte ki ünnepi köszöntőjében Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A politikus kitekintett a moldvai csángó magyarság hányattatott sorsára, „lélekrablásnak” nevezve a Kárpátokon túli katolikus közösség történelmét. Kifejtette: Magyarországnak kötelessége a „lélekmentésben” segíteni a csángómagyarokat.  „A lélekmentés pedig azzal kezdődik, hogy az ösztönökbe menekült nemzeti önazonosság és hovatartozás érzését segítünk felemelni a tudatba. Ennek alapja pedig az anyanyelvű oktatás és nevelés biztosítása” – mutatott rá Kövér László. Kihangsúlyozta: nem véletlenül éppen Csíkszeredában avatják ezt a kollégiumot; a kedvező földrajzi elhelyezkedés mellett a városban komoly, három évtizedes múltja van a csángó diákok továbbtanulásának, oktatásának.

Csíkszereda - Székelyföld szíve

Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a Csíki-havasok közé beékelődő Csíki-medence középső részén. Neve ősi magyar személynévből ered, melynek előzménye a türkmén vagy kazah csík (= határ) főnév. Névutótagja a szerdai napon rendezett hetivásárokra utal. Mai nevén 1558-ban említik először. Csíkszereda legrégibb épülete a Mikó-vár, melynek építése az 1630-as évek elején fejeződött be. Építtetője Hidvégi Mikó Ferenc Csíkszék főkapitánya. Az 1661-es török- és tatárbetöréskor az épületet súlyos károsodás érte. Csak 1714-1716 között került sor a helyreállítására. Ettől kezdve itt székelt az osztrák csapatok csíkszéki, majd 1764-től az I. székely határőrezred parancsnoksága. Amikor a somlyói diákok 1848. április 5-én, leverték a közeli falvak bejáratánál felállított kétfejű sasos táblákat, megkezdődött a forradalom Csíkban is. 1849. január 18-án Gál Sándor ezredes a Mikó-várban átvette az első székely határőrezred parancsnokságát. Három csíki zászlóaljat indított az Erdélybe érkezett Bem táborába. Döntő szerepük volt a Piskinél vívott csatában és a győzelemben, és Nagyszeben bevételében. Az első világháborús magyar vereség és az 1920-as trianoni békediktátum után Székelyföld Románia része lett. Az 1940-es második bécsi döntéssel visszakerült Magyarországhoz, 1944-ben szovjet és román csapatok foglalták el, az 1947-es párizsi békeszerződéssel pedig Székelyföld újra román fennhatóság alá került. Csíkszereda a Kárpát-medence egyik hidegpólusaként is közismert, híres ásványvízforrásairól is. A csíksomlyói búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált.

Csíkszereda (románul Miercurea Ciuc) Csíkszék, majd 1878-tól Csík vármegye, ma Hargita megye székhelye, 1971 óta megyei jogú város.

Csíkszeredai románok

Román-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok.

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.

Programajánló

  • Mesejáték és közösségi színházi előadás
  • Márton Árpád életmű-kiállítás
  • Hamarosan két új előadást láthat a közönség a Csíki Játékszín előadásában. A Torzonborz, a rabló inkább a kisebbeknek és családoknak szól, a kilencvenegy pedig közösségi színházként emberi problémákat dolgoz fel.

  • Márton Árpád festőművész 81. születésnapja alkalmából nyitja meg legújabb időszakos tárlatát a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum. A kiállítással eredetileg a jelentős székelyföldi alkotó 80. születésnapját ünnepelték volna, ám a koronavírus-járvány miatt egy teljes évnyi tolódás után tudják megszervezni, ezért is kapta a 80+1 címet. A kiállítás 2021. november 28-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között.