Blog - Fodor Sándor emléksarkot adtak át a csíkszeredai városházán

A város már az idei Csíkszeredai Könyvvásáron termet nevezett el az íróról, és akkor mutatták be először a dolgozósarkot, ami az egykori alkotóhelyét reprodukálja. Ugyanakkor idén áprilisban nevezték el róla az egykori Ifjúsági parkot a városban, ahol a jövőbeli tervek szerint helyet kap majd a Fodor Sándor szoborcsoport, és egy a Csipike-meseregényéből inspirálódó mesepark.

Csíkszereda - Székelyföld szíve

Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a Csíki-havasok közé beékelődő Csíki-medence középső részén. Neve ősi magyar személynévből ered, melynek előzménye a türkmén vagy kazah csík (= határ) főnév. Névutótagja a szerdai napon rendezett hetivásárokra utal. Mai nevén 1558-ban említik először. Csíkszereda legrégibb épülete a Mikó-vár, melynek építése az 1630-as évek elején fejeződött be. Építtetője Hidvégi Mikó Ferenc Csíkszék főkapitánya. Az 1661-es török- és tatárbetöréskor az épületet súlyos károsodás érte. Csak 1714-1716 között került sor a helyreállítására. Ettől kezdve itt székelt az osztrák csapatok csíkszéki, majd 1764-től az I. székely határőrezred parancsnoksága. Amikor a somlyói diákok 1848. április 5-én, leverték a közeli falvak bejáratánál felállított kétfejű sasos táblákat, megkezdődött a forradalom Csíkban is. 1849. január 18-án Gál Sándor ezredes a Mikó-várban átvette az első székely határőrezred parancsnokságát. Három csíki zászlóaljat indított az Erdélybe érkezett Bem táborába. Döntő szerepük volt a Piskinél vívott csatában és a győzelemben, és Nagyszeben bevételében. Az első világháborús magyar vereség és az 1920-as trianoni békediktátum után Székelyföld Románia része lett. Az 1940-es második bécsi döntéssel visszakerült Magyarországhoz, 1944-ben szovjet és román csapatok foglalták el, az 1947-es párizsi békeszerződéssel pedig Székelyföld újra román fennhatóság alá került. Csíkszereda a Kárpát-medence egyik hidegpólusaként is közismert, híres ásványvízforrásairól is. A csíksomlyói búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált.

Csíkszereda (románul Miercurea Ciuc) Csíkszék, majd 1878-tól Csík vármegye, ma Hargita megye székhelye, 1971 óta megyei jogú város.

Megújult a várpalotai Zichy-kastély és a falai között működő Trianon Múzeum

Az újjászületett, műemléki védettségű Zichy-kastély és a benne működő Trianon Múzeum – a magyar nemzet számára sorsdöntő éveket bemutató –, megújult kiállításaival a Kárpát-medencében egyedülálló „zarándokhelyként” várja ősztől a látogatókat.

Csíkszeredai románok

Román-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok.

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.

Programajánló

  • Mesejáték és közösségi színházi előadás
  • Márton Árpád életmű-kiállítás
  • Hamarosan két új előadást láthat a közönség a Csíki Játékszín előadásában. A Torzonborz, a rabló inkább a kisebbeknek és családoknak szól, a kilencvenegy pedig közösségi színházként emberi problémákat dolgoz fel.

  • Márton Árpád festőművész 81. születésnapja alkalmából nyitja meg legújabb időszakos tárlatát a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum. A kiállítással eredetileg a jelentős székelyföldi alkotó 80. születésnapját ünnepelték volna, ám a koronavírus-járvány miatt egy teljes évnyi tolódás után tudják megszervezni, ezért is kapta a 80+1 címet. A kiállítás 2021. november 28-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között.